فهرست مطالب

تعمیرگاه ۲۰۶


آموزش تعمیرات ecu و اکومکس : سیستم الکترونیک فن در ۲۰۶ و رانا


آموزش تعمیرات ecu – آموزش ecu – تعمیر ecu – تعمیرات ecu – دوره آموزش تعمیرات ecu


فهرست قطعات سیستم و محل قرارگیری :

 1. باطری ………………………………………….. BB00 …………………………………………………. داخل اتاق موتور

 2. جعبه تقسیم ………………………………….. BF00 …………………………………………………. داخل اتاق موتور سمت چپ

 3. ECU انژکتور ……………………………………. ۱۳۲۰ …………………………………………………. داخل اتاق موتور سمت راست

 4. فشنگی آب…………………………………….. ۱۲۲۰ …………………………………………………. روی ترموستات

 5. مقاومت کنترل دور ……………………………. ۱۵۰۶ …………………………………………………. روی پانل فن

 6. رله دور کند …………………………………….  RL7 …………………………………………………. داخل جعبه رله اتاق موتور

 7. رله دور تند …………………………………….. RL8 …………………………………………………. داخل جعبه رله اتاق موتور

 8. فن …………………………………………….. ۱۵۱۰ …………………………………………………. روی پانل فن


تشریح عملکرد سیستم :

وضعیت شبکه مالتی پلکس ( آموزش تعمیرات ecu و اکومکس : سیستم الکترونیک فن در ۲۰۶ و رانا ) : 

در این نقشه به طور ظاهری از شبکه و حتی سوئیچ استفاده نشده است . در حالی که دور تند تنها در حالت سوئیچ باز اتفاق می افتد و از طرفی دمای آب که به ECU ارسال می شود می تواند در زمان باز بودن سوئیچ از طریق اسرال اطلاعات به BCM موجب از کار افتادن کولر شود .

قلب این سیستم را کنترل یونیت انژکتور تشکیل می دهد . در این مدار ، سنسور دمای آب وظیفه اطلاع رسانی دماهای مختلف به کنترل یونیت را به عهده دارد . کنترل یونیت نیز به نوبه خود با تجزیه و تحلیل این اطلاعات ، در مورد نحوه عملکرد فن تصمیم گیری کرده ، فن را خاموش نموده و یا در دور تند یا کند به کار می اندازد .

سنسور دمای آب که در این نقشه با نام ۱۲۲۰ معرفی شده دارای ویژگی خاصی است که بر مبنای آن می تواند اطلاعات دمای آب خروجی رادیاتور را به کنترل یونیت برساند . این ویژگی که از آن با عنوان ” مقاومت متغیر با دما ” ( Thermistor ) یاد می شود دارای این خاصیت است که میزان مقاومتی که در دو سر پایه های ۱ و ۲ دیده می شود با تغییر دمای بدنه آن افزایش و یا کاهش می یابد . سنسور ۱۲۲۰ که با دما دچار کاهش مقاومت داخلی می شود اصطلاحا مقاومت NTC گفته می شود . این سنسور در ۲۰۶ و رانای اکومکس در روی سیلندر و قبل از ترموستات نصب شده است و با آب در حال گردش سیستم موتور ، در تماس مستقیم است . همزمان با گرم شدن آب ، مقدار مقاومت دیده شده بر روی پایه های ۱ و ۲ این سنسور و متعاقب آن بر روی پایه های B19 و B76 کنترل یونیت انژکتور ، کاهش می یابد . پس کاهش مقاومت داخلی این سنسور به نوعی می تواند بیان کننده دمای آب موتور باشد . نمودار نوعی این تیپ سنسورها در بالا آمده است . 

وظیفه این سنسور در ۲۰۶ و رانا ، رسانیدن اطلاعات دمای آب موتور فقط به ECU است و در حال حاضر بنا به وجود سیستم مالتی پلکس همه جانبه در ۲۰۶ و رانای اکومکس به ویژه در بخش موتور و سیستم انتقال قدرت ، دمای آب پس از ارائه به ECU های دیگر موجود در خودرو تسهیم می شود . آمپر نیز اطلاعات دمای آب خود را از همین سنسور و به واسطه شبکه CAN و از طریق مسیر ECU انژکتور به BCM از BCM به MFD و از MFD به ICN دریافت و نمایش می دهد .

مقاومت کنترل دور یک مقاومت فنر مانند است که در روی پانل فن نصب می شود . این قطعه که واجد یک بدنه سوراخ دار آلومینیمی جهت تعدیل دمای فنر است وظیفه شکستن ولتاژ باطری را بر عهده دارد . از این خاصیت برای ایجاد دو حالت دور کند و تند فن استفاده می شود .

موتور فن در ۲۰۶ و رانا واجد توان نامی ۲۵۰ وات است . این قطعه که پیچ روی پره های آن به طور معکوس بسته می شود دو وظیفه بر عهده دارد :

الف ) خنک کردن موتور ( متعادل نگه داشتن دمای موتور )

ب ) خنک کردن کندانسور کولر . لذا با داغ شدن آب و یا روشن کردن کولر به کار می افتد .


آموزش تعمیرات ecu – آموزش ecu – تعمیر ecu – تعمیرات ecu – دوره آموزش تعمیرات ecu


مراحل کارکرد فن خودرو ( آموزش تعمیرات ecu و اکومکس : سیستم الکترونیک فن در ۲۰۶ و رانا ) :

۱ – دور کند – خودرو روشن ( آموزش تعمیرات ecu و اکومکس : سیستم الکترونیک فن در ۲۰۶ و رانا ) : 

با روشن شدن موتور و گرم شدن آب به جایی می رسیم که دمای آب رادیاتور به ۹۲ تا ۹۶ درجه سانتیگراد بالغ می شود که در این حالت مقاومت فشنگی ۱۲۲۰ به حد آستانه اول خود می رسد . در این حالت کنترل یونیت انژکتور ، با بدنه کردن پایه شماره A9 سوکت مشکی رنگ خود فرمان شروع به کار دور کند فن را صادر می کند . با صدور این فرمان ، بدنه بوبین رله RL7 تامین می شود . این بوبین برق خود را از جعبه فیوز و فیوز F6 تامین می کند . در نتیجه این رله تحریک شده و کنتاکت ۵A آن که برق مستقیم خود را از فیوز F6 تامین می کند . برق خود را به پایه ۳A رله رسانده و پایه ۳A رله نیز این برق را به پایه ۳ فنر مقاومتی روی پانل می رساند . جریان برق ضمن عبور از فنر در ادامه به فن رسیده و یا عبور از فنر در ادامه به فن رسیده و با عبور از فن به بدنه می رسد . سری شدن فن و مقاومت باعث می شود تا تقریبا نیمی از ولتاژ باطری به هنگام عبور جریان ، بر روی هر یم از آنها افت نماید . در نتیجه تنها شش ولت بر روی فن قرار می گیرد پس فن با دور کند شروع به گردش می کند .


۲ – دور تند – خودرو روشن ( آموزش تعمیرات ecu و اکومکس : سیستم الکترونیک فن در ۲۰۶ و رانا ) : 

با گرمتر شدن موتور ومتعاقب آن آب رادیاتور ، زمانی می رسد که دمای آب به حدود ۹۶ تا ۱۰۱ درجه سانتیگراد می رسد . در این هنگام مقاومت فشنگی ۱۲۲۰ به حد آستانه دوم خود می رسد . در این حالت ، کنترل یونیت انژکتور ، با بدنه کردن پایه شماره A10 سوکت مشکی رنگ خود فرمان شروع به کار دور تند فن را صادر می کند . با صدور این فرمان ، بدنه بوبین رله RL8 را تامین می کند . بوبین این رله برق خود را از جعبه فیوز و فیوز F5 جعبه فیوز تامین می کند . در نتیجه این رله تحریک می شود . با تحریک شدن ربه RL8 ، پایه ۳B به پایه ۵B رله چسبیده و لذا فن برق مستقیم خود را از کنتاکت ۵B رله دریافت می دارد . بدنه نیز بر روی فن از قبل وجود دارد در این حالت فن وفنر مقاومتی با یکدیگر موازی می شوند . در نتیجه ولتاژ مستقیم باطری مستقیما بر روی هر یک از آنها اعمال شده ، جریان فنر قطع شده و فن با دور تند شروع به گردش می کند .


آموزش تعمیرات ecu – آموزش ecu – تعمیر ecu – تعمیرات ecu – دوره آموزش تعمیرات ecu


نکته مهم ( آموزش تعمیرات ecu و اکومکس : سیستم الکترونیک فن در ۲۰۶ و رانا ) : 

در خودروهای ۲۰۶ و رانا با فعال شدن دور تند فن ، یک برق به پایه A45 از ECU انژکتور می رسد . این موضوع در واقع فیدبک رله دور تند به ECU بوده و به معنای فعال شدن رله دور تند یا فعال شدن دور تند است که در ECU قابل ردیابی بوده و در دیاگ قابل مشاهده است .


۳ – قطع کولر – خودرو روشن ( آموزش تعمیرات ecu و اکومکس : سیستم الکترونیک فن در ۲۰۶ و رانا ) :

با گرمتر شدن موتور و متعاقب آن آب رادیاتور ، زمانی می رسد که دمای آب به حدود ۱۰۷ درجه برسد .در این هنگام مقاومت فشنگی ۱۲۲۰ به حد آستانه سوم خود می رسد . در این حالت ، کنترل یونیت انژکتور که پیوسته اطلاعات دمای آب را دریافت می کند از طریق شبکه CAN و از مسیر پایه های B57 و B88 سوکت ۹۰ پایه مشکی خود دمای آب را به پایه های ۲۲ و ۲۱ سوکت ۴۰ پایه مشکی رنگ BCM خبر می دهد و BCM را از گرم شدن بیش از حد موتور آگاه می سازد ( این موضوع را در بخش کولر دنبال نمایید ) BCM نیز به نوبه خود با ارسال این اطلاعات از طریق شبکه CAN و از پایه های ۱ و ۲ سوکت ۱۸ پایه سفید رنگ خود به پایه های A1 و A2 یونیت FCM این یونیت را از دمای آب باخبر می سازد . FCM نیز با قطع برق کمپرسور از روی پایه B3 سوکت ۱۵ پایه مشکی خود ، فرمان خاموشکردن کولر را صادر می کند . با از کار افتادن کولر مقداری از بار موتور کاسته شده و به موتور در جهت سرد شدن کمک می شود . این موضوع در قسمت کولر روشن بررسی می شود .


آموزش تعمیرات ecu – آموزش ecu – تعمیر ecu – تعمیرات ecu – دوره آموزش تعمیرات ecu


۴ – روشن شدن چراغ STOP – خودرو روشن ( آموزش تعمیرات ecu و اکومکس : سیستم الکترونیک فن در ۲۰۶ و رانا ) : 

با گرم شدن موتور ومتعاقب آن آب رادیاتور ، زمانی می رسد که دمای آب یه حدود ۱۱۸ درجه ( تولرانس ۴ درجه ) برسد . در این هنگام مقاومت فشنگی ۱۲۲۰ دمای آب مربوطه را به ECU انژکتور اعلام می کند . این دما ، از طریق شبکه CAN و از مسیر پایه های B57 و B88 سوکت ۹۰ پایه مشکی خود دمای آب را به پایه های ۲۲ و ۲۱ سوکت ۴۰ پایه مشکی رنگ BCM خبر می دهد و BCM نیز به نوبه خود از طریق شبکه CAN این موضوع را از طریق شبکه CAN . از پایه های ۱ و ۲ سوکت ۱۸ پایه سفید رنگ ICN یا آمپر چهار گانه اطلاع می دهد .

در این جا آمپر با دریافت اطلاعات ، مسئولیت اجرای دستور را بر عهده می گیرد . لذا بلافاصله با فعال کردن عقربه میزان دمای آب به این کار تحقق بخشیده و راننده را آگاه می کند . در صورتی که دمای آب بالای ۱۱۸ درجه باشد ، آمپر با روشن کردن چراغ دمای ماکزیمم و چراغ Stop ، نسبت به هشدار لازم به راننده اقدام می کند . اگر در این حالت به رانندگی اصرار ورزیم بنا به نظر سازنده احتمال تاب برداشتن سر سیلندر وجود دارد . در این مواقع باید حتما خودرو را بدون خاموش کردن متوقف کرد .

نکته مهم ۱ ( آموزش تعمیرات ecu و اکومکس : سیستم الکترونیک فن در ۲۰۶ و رانا ) : 

در خودروهای انژکتوری مانند ۲۰۶ و رانا بر خلاف  خودروهای کاربراتوری مانند پژو ۴۰۵ و آردی که واجد سنسور تک مرحله ای فن هستند نیازی به این قطعه وجود ندارد . وجود این سنسور در این خودروها باعث می شد تا فن ها پس از خاموش شدن خودرو نیز تا مدتی کار کنند . این سنسور در کنار کاربراتور و در پژوی RD بر روی سینی فن و گاهی بر روی منیفولد بسته می شود . دلیل این نیاز وجود پدیده قفل گازی است که در خودروهای انژکتوری شکل و فرمت خودروهای کاربراتوری را ندارد . لذا به این سنسور نیز نیازی نیست . بنابراین در خودروهای انژکتوری از جمله ۲۰۶ و رانا پس از خاموش شدن خودرو فن از کار می افتد . این تفاوت را می توانید در خودرو ۴۰۵ کاربراتوری و انژکتوری با یکدیگر مقایسه کنید .

نکته مهم ۲ ( آموزش تعمیرات ecu و اکومکس : سیستم الکترونیک فن در ۲۰۶ و رانا ) : 

علی رغم نکته بالا که در مورد تمام خودروهای انژکتوری ایران خودرو صدق می کند ، ۲۰۶ و رانا واجد یک تکنولوژی بالاتر نیز هست . به طور نرم افزاری پیش تنظیمی بدین مظمون در ECU انژکتور قرار داده شده است :

اگر دمای هنگام خاموش کردن موتور بیش از ۱۱۲ درجه سانتیگراد باشد حداکثر ۶ دقیقه فن در دور کند کار خواهد کرد . البته ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که در صورت عدم مشکل سیستم فن معمولا این اتفاق حادث نمی شود .

این نوشته ادامه دارد …


آموزشگاه و تعمیرگاه پارسیان صنعت خودرو برگزار کننده دوره های آموزش تعمیرات ecu در ایران

برخی سرفصل های این دوره : الکترونیک پایه و عمومی ، برق و انژکتور و سنسور ها و عملگرها – CAN و VAN ، آشنایی با ecu – آمپر قدیمی – آموزش مالتی پلکس ، ساژم و ولئو : سخت افزار – نرم افزار – پین اوت – نوع اپیرام – خواندن کد – بدون کد – کیلومتر ، ولئو J34 – ولئو J35 – زیمنس های معمولی بنزین ، زیمنس SSAT – Bifiul – LI 1 – CIx – CGe – CGd ، بوش : ۷٫۴٫۴ – ۷٫۴٫۷٫۱ – ۷٫۴٫۵ – m7.4.4 – mp 7.3 – mp 5.2 ، زیمنس BSI – Bm34 – SAX500 – Rio و ده ها سر فصل دیگر

جهت کسب اطلاعات بیشتر فرم زیر را پر نمایید تا مشاورین ما در کوتاهترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند !

2 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • سلام دوستان عزیز تشریح مدار سیم کشی پمپ بنزین یا درجه تو باک مالتی‌پلکس او نخواست ممنون و سپاسگزارم

  پاسخ
 • سلام دوستان عزیز آیا تمام خودروهایی که از سیستم مالتی پلکس برخوردارند از یک نوع نقشه سیم کشی برخوردارم ممنون و سپاسگزارم

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست