تعمیرگاه ۲۰۶


آموزش تعمیرات ایسیو و اکومکس : ارتباطات برق ECU با سنسورها و فرمان برها خودرو ۲۰۶ و رانا

موتور های TU5 ، ۱۵۸۷cc و ECU از نوع Siemens 2K-34 VR :

اصولا مراحل کاری ایسیو ۲۰۶ ایران به چهار مرحله تقسیم می شود :

 • مرحله سوئیچ – بسته

 • مرحله سوئیچ – باز ( پله اول )

 • مرحله سوئیچ – باز ( پله دوم )

 • مرحله موتور – روشن

 • مرحله خودرو – حرکت

[ نقشه ها در انتهای پست ]


 

 

مرحله سوئیچ – بسته Switch Off ( آموزش تعمیرات ایسیو و اکومکس : ارتباطات برق ECU با سنسورها و فرمان برها خودرو ۲۰۶ و رانا ):

هنگامی که سوئیچ بسته است ، برق از مثبت باطری حرکت کرده و پس از ورود به جعبه تقسیم به سه انشعاب تقسیم می شود :

 • انشعاب اول ضمن عبور از فیوز F16 مستقیما به پایه B30 از ECU می رسد تا بتواند حافظه موقت ECU را حفظ کند .

 • انشعاب دوم ضمن عبور از فیوز F14 وارد رله اول رله دوبل شده و ضمن عبور از بوبین رله ، بدون تحریک آن به سوئیچ اینرسی می رسد سپس با عبور از آن به پایه A7 از ECU می رسد . این پایه در صورت عمل کردن سوئیچ اینرسی ، غیر فعال شده که این موضوع در دیاگ قابل مشاهده خواهد بود .

 • انشعاب سوم به پایه کنتاکت رله دوم از رله دوبل ، ( رله پمپ بنزین ) رسیده و با توجه به فعال نبودن رله در این حالت ، متوقف می شود . در مراحل بعد با فعال شدن رله کنتاکت های رله دوم ، فعال شده و برق به پمپ بنزین می رسد و آن را فعال می کند .

به طور خلاصه ایسیو در این مرحله در حالت Standby بسر می برد .


مرحله سوئیچ – باز Ignition on ( آموزش تعمیرات ایسیو و اکومکس : ارتباطات برق ECU با سنسورها و فرمان برها خودرو ۲۰۶ و رانا ) :

 • در اولین مرحله سوئیچ باز ، برق سوئیچ با خروج از پایه ۱ سوکت ۲ پایه مشکی رنگ سوئیچ ، به پایه شماره ۲ سوکت ۴۰ پایه مشکی BCM می رسد با اطلاع BCM از باز شدن مرحله اول سوئیچ ، BCM ضمن فعال شدن از طریق شبکه CAN خود این موضوع را به اطلاع MFD ( در ۲۰۶ ) رسانیده و MFD نیز به نوبه خود از طریق شبکه CAN ، موضوع را به اطلاع آمپر می رساند . در این زمان آمپر ، لامپ باطری را روشن می کند .

 • در دومین مرحله سوئیچ باز ، با باز کردن سوئیچ در پله دوم ، برق سوئیچ با خروج از پایه ۲ سوکت ۳پایه آبی رنگ سوئیچ ، به جعبه فیوز اتاق سرنشین رفته و ضمن عبور از فیوز F34 به پایه B29 از ECU انژکتور می رسد . در این حالت ایسیو انژکتور فعال شده و از طریق شبکه ، باز یودن سوئیچ را به BCM و از آنجا به MFD و از آنجا به آمپر اطلاع می دهد . آمپر ، چراغ انژکتور را روشن می کند .

از طرفی ایسیو ضمن بدنه نمودن پایه A7 خود موجب می شود تا رله اول موجود در رله دوبل فعال گردد . بدیهی است در صورتی که سوئیچ اینرسی از قبل عمل کرده باشد این فرآیند ممکن نبوده و سیستم انژکتور فعال نمی شود .

در هر صورت در این مرحله ، با فعال شدن رله اول موجود در رله دوبل ، برق از پایه A5 رله خارج شده و منشعب می شود :

 1. یک انشعاب برق خروجی به پایه A66 ، ایسیو می رسد .

 2. یک انشعاب برق خروجی به کویل می رسد .

 3. یک انشعاب برق خروجی ، المنت گرم کن سنسور اکسیژن را تغذیه می کند .

 4. یک انشعاب برق خروجی ، انژکتورها و شیر برقی کنیستر را تغذیه می کند .

 5. و نهایتا یک انشعاب برق خروجی ضمن برگشت به رله دوبل ، رله دوم یعنی رله پمپ بنزین را تغذیه می کند . همزمان با این اتفاق ECU نیز پایه A69 خود را بدنه کرده و لذا رله دوم فعال می شود . برق خروجی رله دوم که از فیوز F15 جعبه تقسیم می آید خود را به پمپ بنزینی می رساند که واجد بدنه لازم بوده و منتظر رسیدن برق است لذا بدین صورت پمپ بنزین به راه می افتد .

در موارد بالا با توجه به نیاز انژکتورها ، کویل ، شیر برقی کنیستر به دریافت بدنه متوالی از ای سی یو ، این قطعات با دریافت برق ، فعال و در واقع روشن نمی شوند اما المنت سنسور اکسیژن و نیز پمپ بنزین با دریافت این برق به دلیل داشتن بدنه دائم فعال شده و به کار می افتند .

این وضعیت ناپایدار است . ECU همواره سنسنور دور موتور را زیر نظر دارد و بسیاری از دستورات خروجی خود را بر مبنای ارسال پالس از جانب این سنسور هماهنگ می کند . اگر حدود ۳ الی ۵ ثانیه پس از باز کردن سوئیچ ، خودرو روشن نشود ( پالسی از جانب سنسور دور موتور نرسد ) ECU پایه A7 خود را برق دار کرده و رله اول را تحریک می کند لذا برق انژکتورها ، کویل دوبل و … و پمپ بنزین قطع می شود . 


علاوه بر موارد بالا ( آموزش تعمیرات ایسیو و اکومکس : ارتباطات برق ECU با سنسورها و فرمان برها خودرو ۲۰۶ و رانا ):

 • در این حالا بین دو پایه B19 و B76 ولتاژ متغییری ایجاد می شود که در آن ECU می تواند میزان دمای آب را بخواند از طرفی همین اتفاق در بین دو پایه A13 و B78 رخ می دهد که در آن دمای هوا معین می گردد .

 • همزمان یک برق ۵ ولت که توسط ECU تهیه شده از پایه B50 از ایسیو خارج شده و به عنوان یک برق مرجع بر روی سنسور فشار هوا اعمال می شود برق برگشتی این سنسور که به پایه A75 بر می گردد و اصولا بین ۰٫۵ تا ۴٫۵ ولت است نشان دهنده وضعیت و میزان فشار هوای محیط خواهد بود .

 • یک برق ۵ ولت دیگر که توسط ایسیو تهیه شده از پایه B21 از ECU خارج شده و به عنوان یک برق مرجع بر روی دریچه گاز اعمال می شود برق برگشتی این سنسور که به پایه A74 بر می گردد و اصولا بین ۰٫۵ تا ۴٫۵ ولت است نشان دهنده وضعیت فشردن پدال گاز خواهد بود .

 • مقاومت متغیری که توسط شناور بنزین به دو پایه B82 و B46 می رسد نیز تعیین کننده میزان بنزین موجود در باک است که البته ای سی یو انژکتور اطلاع داده می شود . ECU نیز این اطلاعات خام را جهت نمایش به BCM و از آنجا به MFD و از آنجا به آمپر اطلاع می دهد . آمپر نیز گیج بنزین را تنظیم می کند .

 • فرآیند پایانی که اتفاق می افتد پالس هایی است که از ECU به استپ موتور ارسال می گردد . ECU با داشتن اطلاعات بالا و دانستن اینکه شرایط محیط ( شامل فشار و دمای هوا ) و شرایط موتور ( شامل میزان دمای آب و دور موتور و زاویه دریچه گاز ) چیست تصمیم گیری کرده و با در نظر گرفتن بهترین موقعیت برای استپ موتور در شرایط استارت نسبت به ارسال پالس هایی به این قطعه برای قرار گرفتن در بهترین موقعیت استارت زنی آن را تنظیم می کند . علت وز وز کردن استپ موتور پس از باز کردن سوئیچ همین است که به نوعی نشان دهنده سالم بودن آن نیز است .

 • اطلاعات دمای آب ، دور موتور ( در حال حاضر صفر دور در دقیقه ) ، سرعت ( در حال حاضر سفر کیلومتر در ساعت ) و رشون شدن چراغ عیب یاب  موتور توسط ECU به BCM فرستاده شده و از آنجا توسط دو خط شبکه CAN به آمپر ارسال و نمایش داده می شود .


تذکر ( آموزش تعمیرات ایسیو و اکومکس : ارتباطات برق ECU با سنسورها و فرمان برها خودرو ۲۰۶ و رانا ):

وجود فرآیند ۳ تا ۵ ثانیه ای به ۳ دلیل است : اول شارژ لوله پشت انژکتورها ، تا فشار لازم برای پاشش سوخت وجود داشته باشد . دوم جلوگیری از خطای راننده در اثر باز گذاشتن سوئیچ که موجب می شود تا پمپ بنزین بدون روشن شدن موتور به کار خود ادامه ندهد . این فرآیند در خودروی کاربراتوری ۴۰۵ نیز به صورت الکترومکانیکی تعبیه دشه است . دلیل سوم گرم کردن اولیه سنسور یا سنسور های اکسیژن برای تنظیم سریع Co خروجی حتی المقدور بلافاصله پس از استارت زدن و روشن شدن موتور است .

تذکر مهم ( آموزش تعمیرات ایسیو و اکومکس : ارتباطات برق ECU با سنسورها و فرمان برها خودرو ۲۰۶ و رانا ):

تهیه برق ۵ ولت در روی ECU پروسه ای دقیق و هزینه بر است اما طراحان آن مستلزم به استفاده از برق ۵ ولت بوده اند چرا که برق ۱۲ ولت باطری به دلیل تغییرات مقداری به دلایل کاهش و افزایش میزان بار موتور به هیچ عنوان معیار مناسبی برای مرجع قرار گرفتن نبوده و در صورت استفاده از آن به عنوان مرجع ولتاژی در این سنسور ها مقدار منعکس شده به ECU دائما تغییر می کند .

نکته مهم ( آموزش تعمیرات ایسیو و اکومکس : ارتباطات برق ECU با سنسورها و فرمان برها خودرو ۲۰۶ و رانا ):

همیشه لازم نیست با استفاده از دو یا سه پایه ورودی و خروجی به ECU متصل باشد تا بتواند اطلاعات برگشتی را ارسال نماید . در این گونه موارد از تکنولوژی اندازه گیری جریان استفاده شده که از داخل ECU کنترل می شود .

تذکر ( آموزش تعمیرات ایسیو و اکومکس : ارتباطات برق ECU با سنسورها و فرمان برها خودرو ۲۰۶ و رانا ) :

لازم به ذکر است در مرحله سوئیچ باز ، با توجه به فعال بودن و اصطلاحا Wake up شدن ایسیو از طریق کانکتور C001 و دیاگ می توان با ECU ارتباط برقرار کرده و عملیات مختلف را بر روی ECU انجام داد .


[دوره آموزش تعمیرات ایسیو و مالتی پلکس – کلیک کنید !]


موتور – روشن Engine running ( آموزش تعمیرات ایسیو و اکومکس : ارتباطات برق ECU با سنسورها و فرمان برها خودرو ۲۰۶ و رانا ):

 1. با استارت زدن و گردش فلایویل ( روشن کردن خودرو ) ، سنسور دور موتور اولین قطعه ای است که فعال شده و شروع به ارسال پالس کرده و روشن بودن خودرو را اعلام می کند . با رسیدن نقطه مرگ بالا که توسط سنسور دور موتور اعلام می شود ، ECU پایه های B59 , B60 , B89 , B90 را به صورت پالسی بدنه می کند تا پاشش انجام شود . از طرفی ECU بصورت پالسی همین کار را بر روی پایه های A32 , A31 انجام می دهد تا به ترتیب ابتدا شمع های ۱ و ۴ و سپس شمع های ۲ و ۳ با هم جرقه بزنند و بدین ترتیب موتور روشن شود . ECU با توجه به شرایط محیطی و موتور اعلام شده از جانب کلیه سنسورها در مورد زمان و مدت پاشش سوخت تصمیم گرفته و بصورت پالس هایی که دیوتی سایکل ( Duty Cycle ) آن متغیر است پایه های انژکتورها را بدنه کرده و به آنها فرمان پاشش می دهد . زمان جرقه نیز با توجه به دور موتور و دیگر پارامترهای مرتبط توسط ECU تعیین و اعمال می شود .

 2. در دور آرام با توجه به شرایط محیطی ، ECU ، استپ موتور را فعال کرده و سوزن آن را طوری به میژان لازم عقب و جلو می کشد تا خودرو ضمن راحتتر روشن شدن به طور تنظیم کار کند . هنگامی که کولر را میزنیم ، ECU سوزن استپ موتور را کمی به عقب تر آورده تا مقداری گاز زیاد شود و ضربه حاصل از کولرگیری خودرو جبران شود . استپ موتور کار ساسات را نیز انجام میدهد . در هنگامی که خودرو سرد است سوزنآن طوری تنظیم می شود که خودرو با اولین استارت روشن شود .

 3. در هنگام روشن شدن و در دور آرام ، همانگونه که گفته شد شیر برقی کنیستر عملیات COR را برای تنظیم میزان غنی بودن سوخت در دود را آغاز کرده و بر حسب پارامترهای محاسبه شده توسط ECU این قطعه شروع به باز و بسته شدن می کند .

 4. با گرم شدن خودرو به جایی می رسیم که دمای آب به حدود آستانه دور کند و تند فن می رسد در این حالت ECU با توجه به دریافت اطلاعات دمای آب ، با بدنه کردن پایه های A9 و A10 به ترتیب دور کند و تند فن را در لحظه مورد نیاز راه اندازی می کند .

 5. اگر در دور آرام فرمان را تا به انتها فشار دهسم سنسور فشار هیدرولیک عمل کرده و با چسبیدن دو کنتاکت داخلی آن ECU یک بدنه دربافت کرده که نتیجه آن افزایش نسبی دور موتور برای جبران فشار حاصل هیدرولیک بر روی موتور است .


خودرو – حرکت Running ( آموزش تعمیرات ایسیو و اکومکس : ارتباطات برق ECU با سنسورها و فرمان برها خودرو ۲۰۶ و رانا ) :

آخرین قطعه ای از سیستم انژکتور که با حرکت شروع به فعالیت می کند سنسور سرعت است . که البته در تولید فعلی موجود نیست اطلاعات این سنسور از تجمیع اطلاعات و سرعت های اعلام شده توسط سنسور های ABS بدست آمده از طریق شبکه و از مبدا ECU خاص ABS به ECU انژکتور رسیده و مورد استفاده قرار می گیرد .

نقشه الکترونیک سیستم انژکتور 206 اکومکس - Siemens sim 2k-34 VR

نقشه الکترونیک سیستم انژکتور ۲۰۶ اکومکس – Siemens sim 2k-34 VR

نقشه الکترونیک سیستم انژکتور رانا اکومکس - siemens sim 2k-34 vr

نقشه الکترونیک سیستم انژکتور رانا اکومکس – siemens sim 2k-34 vr


جامع ترین دوره آموزش تعمیرات ایسیو در ایران ویژه بازار کار

ثبت نام دور آموزش تعمیرات ECU – کلیک کنید !

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست