دوره های آموزشی پارسیان صنعت خودرو

مجموعه پارسیان صنعت خودرو با بیش از 20 سال سابقه از سال ۱۳۸۲ تاکنون اقدام به برگزاری بیش از ۶۰۰ دوره مختلف در زمینه های آموزش تعمیرات ایسیو و بردهای الکترونیک خودرو، آموزش ریمپ ECU، آموزش مالتی پلکس ایرانی و فرانسه و … نموده است که نتیجه آن پرورش هزاران نفر متخصص در زمینه های یاد شده می باشد. از جمله مزایای دوره ها در پارسیان صنعت خودرو ، پشتیبانی پس از اتمام دوره ( تلفنی ، گروه تلگرامی ) ، آپدیت رایگان دوره به طور نامحدود و ارائه مدارک بین المللی می باشد.

دوره های آموزشی پارسیان صنعت خودرو

مجموعه پارسیان صنعت خودرو با بیش از 20 سال سابقه از سال ۱۳۸۲ تاکنون اقدام به برگزاری بیش از ۶۰۰ دوره مختلف در زمینه های آموزش تعمیرات ایسیو و بردهای الکترونیک خودرو، آموزش ریمپ ECU، آموزش مالتی پلکس ایرانی و فرانسه و … نموده است که نتیجه آن پرورش هزاران نفر متخصص در زمینه های یاد شده می باشد. از جمله مزایای دوره ها در پارسیان صنعت خودرو ، پشتیبانی پس از اتمام دوره ( تلفنی ، گروه تلگرامی ) ، آپدیت رایگان دوره به طور نامحدود و ارائه مدارک بین المللی می باشد.

keyboard_arrow_up