مقالات آموزش الکترونیک پایه و خودرو

فیلم دوره آموزش تعمیرات ای سی یو – توضیح دوره

آموزش تعمیرات ای سی یو - سنسور کیلومتر ( سرعت ) خودرو ‏camshaft position sensor – CPS

آموزش تعمیرات ای سی یو – سنسور کیلومتر ( سرعت ) خودرو ‏camshaft position sensor – CPS

آموزش تعمیرات ای سی یو - معرفی ای سی یو بوش ME7.4.4

آموزش تعمیرات ای سی یو – معرفی ای سی یو بوش ME7.4.4

ای سی یو چیست ؟ آموزش تعمیرات ECU

ای سی یو چیست ؟ آموزش تعمیرات ECU

آموزش تعمیرات ECU - چرا چراغ چک روشن می شود ؟

آموزش تعمیرات ECU – چرا چراغ چک روشن می شود ؟

آموزش تعمیرات ای سی یو - آی سی MC33291

آموزش تعمیرات ای سی یو – آی سی MC33291

آموزش ای سی یو - آی سی M95160

آموزش ای سی یو – آی سی M95160

معرفی آی سی های پرکاربرد در ای سی یوهای مختلف - HIP9011

معرفی آی سی های پرکاربرد در ای سی یوهای مختلف – HIP9011

آموزش تعمیرات ایسیو - اصول کلی کار با پروگرامر

آموزش تعمیرات ایسیو : اصول کلی کار با پروگرامر

دوره های پارسیان صنعت خودرو

فهرست