آموزش تعمیرات ایسیو : پیش نیاز های آموزش مالتی پلکس – قسمت سوم

در دو مقاله قبلی به بررسی پیش نیاز های لازم برای شروع آموزش تعمیرات مالتی پلکس و اکو مکس آشنا شدید . ادامه این مقاله را در زیر مشاهده فرمایید …


آموزشگاه و تعمیرگاه پارسیان صنعت خودرو برگزار کننده دوره آموزش تعمیرات ecu در ایران با روش و متدی نوین – ویژه بازار کار ایران – ارائه مدرک بین المللی

جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید ! + آموزش تعمیرات ECU


10 – روش انتقال اطلاعات در شبکه های مالتی پلکس VAN و CAN ( آموزش تعمیرات ایسیو : پیش نیاز های آموزش مالتی پلکس – قسمت سوم ):

اطلاعات به سه صورت زیر انتقال می یابد :

 1. روش نقطه به نقطه Point to point : که در این حالت اطلاعات ارسالی از یک ECU فقط به یک ECU دیگر ارسال می شود . در این روش ایسیو مصرف کننده دریافت اطلاعات را با ارسال بیت ACK بر روی دو سیم مالتی پلکس به ECU فرستنده اعلام می دارد .

 2. روش چند نقطه ای Multi-point : در این متد اطلاعات ارسالی یک ECU مورد مصرف چند ECU خاص قرار می گیرد . از آنجایی که اعلام دریافت اطلاعات از طرف یک ECU بر روی شبکه به معنای دریافت اطلاعات توسط تمامی ECU ها تلقی خواهد شد ( بر روی شبکه در آن واحد فقط یک بیت صفر و یا یک قرار می گیرد ) لذا عملیات ACK انجام نمی شود .

 3. روش انتشاری Broadcast : اطلاعات ارسالی در این روش در شبکه ارسال شده و هر ECU بر حسب امکان استفاده از اطلاعات می تواند آن را از روی شبکه بر دارد . در این روش نیز همانند روش چند نقطه ای نیاز به ACK نیست .

نکته مهم الف ) : 

در روش چند نقطه ای و انتشاری در شبکه های VAN اگر اطلاعات در یک ECU مصرف کننده به درستی دریافت نشده و یا اصلا دریافت نشود سیستم کار خود را بدون هیچ ترفندی ادامه می دهد و ECU مذکور بدون تداخل ، نسبت به استفاده و مونیتورینگ اطلاعات بدست آمده اقدام می کند . مثلا اگر اطلاعات دمای آب به اشتباه به آمپر برد ECU داخل آمپر نسبت به نمایش مقدار غلط اقدام می کند و مانع از دریافت این اطلاعات توسط بقیه ECU هایی که از این اطلاعات استفاده می کند نمی شود .

اما در شبکه CAN از آنجایی که تمامی ECU های متصل به شبکه از نوع Master هستند اگر اطلاعات مورد استفاده برخی ECU ها توسط یک ECU برای بقیه ارسال شود و یک ECU نتواند اطلاعات را درست دریافت کند با ارسال 6 بیت صفر در روی شبکه قسمت پایانی فریم اطلاعات ( EOF ) را خراب می کند . این خراب شئن فریم اطلاعاتی به طور همزمان توسط تمام ECU ها دیده می شود لذا کلیه ECU ها صبر کرده تا در دور بعدی ارسال دیتا همگی یک مقدار یکسان را دریافت کنند . به عنوان مثال اگر اطلاعات سرعت خودرو به طور صحیح به ECU های انژکتور ، ABS و گیربکس اتوماتیک نرسد کار خودرو مختل می شود لذا از ارسال اطلاعات به شکل شبکه VAN جلوگیری به عمل می آید .

نکته مهم ب ) :

البته شمارنده ای در ECU های متصل به شبکه CAN وجود دارد که در صورت مشاهده شدن خطای اطلاعات ، ECU مسئول پس از چند بار خطا از مدار به کل خارج می شود تا بقیه ECU ها دچار اختلال نشوند و بدین صورت است که در صورت خرابی یکی از یونیت های موجود در شبکه CAN ، ایسیو دیگر قادر به ادامه کار خود نخواهد بود .


11 – سیستم استاندارد ارسال اطلاعات در شبکه ( آموزش تعمیرات ایسیو : پیش نیاز های آموزش مالتی پلکس – قسمت سوم ) : 

برای انتقال اطلاعات از طریق سیستم مالتی پلکس استانداردهای مالتی پلکس استانداردهای مختلفی وجود دارد . استاندارد مخصوص از جمله در خودرو 206 و رانا ، OSI model نام دارد که در هفت لایه اطلاعاتی تعریف می شود . این لایه های اطلاعاتی توسط ECU و بخش CAN controller و VAN controller ساخته و از طریق بخش ترانسیور ECU ارسال و دریافت می شود .

این استاندارد مبنای ارسال و دریافت اطلاعات مابین ECU های مختلف سیستم بوده و در این استاندارد که به صورت نرم افزاری در داخل هر ECU ساخته می شود فریمی تعریف می شود که طی آن اطلاعات بصورت سریال و با ترتیب خاصی بر روی شبکه داده ها گذاشته می شوند . در این استاندارد تمهیدات خاصی برای جلوگیری از تداخل اطلاعات ، تعریف الویت های ارسال اطلاعات ، تعیین کد شناسایی ارتباط اطلاعات با ECU های مختلف و … بر اساس کدهای باینری و هگزادسیمال تعیین شده و سپس این دیتا بر روی شبکه جهت استفاده کلیه ECU های مرتبط ارسال می گردد .

 • هفت لایه OSI MODEL – OPEN SYSTEM INTERCONNECTION ( آموزش تعمیرات ایسیو : پیش نیاز های آموزش مالتی پلکس – قسمت سوم ) : 

تکنیک های انتقال اطلاعات بین گره های مختلف در یک شبکه به پروتکل معروف می باشد که در زمینه خودرو معروفترین آنها پروتکل CAN می باشد . انتقال اطلاعات در سیستم های شبکه و مالتی پلکس در هفت لایه اطلاعاتی صورت می گیرد این هفت لایه هر یک گوشه ای از بار اطلاعات را به دوش گرفته و به هنگام ارسال اطلاعات بین ECU ها نقش خود را بازی می کنند . نقش اصلی این لایه ها تعریف دریچه های ورودی و خروجی اطلاعات ، تعیین مسیر عبور اطلاعات ، تعیین عناصر ارسال کننده و مصرف کننده اطلاعات ، الویت های ارسال اطلاعات ، … و در نهایت تعریف پروتکل ارتباط ECU ها خودرو با یکدیگر است . مبحث شبکه دوره بسیار پیچیده ای بوده که ما در این سری از مقالات بنا به نیاز هنرجویان و علاقمندان به معرفی کلی این هفت لایه بسنده می کنیم .

لایه 1 . لایه فیزیکال Physical : 

وظیفه این لایه انتقال نهائی اطلاعات بر روی خطوط انتقال اطلاعات یا همان شبکه مالتی پلکس است . این لایه تنها لایه فیزیکی بوده و اطلاعات را به سیگنالهای الکتریکی و یا سیگنالهای الکتریکی روی شبکه را به بیتهای اطلاعاتی جهت انتقال به داخل ECU تبدیل می کند . این لایه شامل تعاریفی مبتنی بر موارد زیر است :

 1. تعریف چگونگی حالات سیگنالها .

 2. تعریف خطوط انتقال و کانالهای ارتباطی .

 3. تعریف مدهای مختلف ارتباط به کانال ارتباطی ( Connector ها و … )

لایه 2 . لایه ارتباط Link : 

شامل زیر لایه های MAC , LLC می باشد و به ترتیب موارد زیر را پوشش می دهد :

 1. مدیریت ازتباط منطقی و تسهیم اطلاعات بین ECU های مختلف .

 2. تعریف رفتار شبکه ( زمانبندی ، مسیر یابی ، … )

 3. آشکارسازی خطاهای لایه اول .

 4. تصحیح خطاهای اولیه .

لایه 3 . لایه شبکه Network : 

تعیین مسیر اطلاعات برای مقصد نهائی شامل :

 1. تعیین مسیر اطلاعات در شبکه .

 2. تعریف وظایف کانکشنها و کنترل جریان اطلاعات ما بین ECU های مسیر .

لایه 4 . لایه انتقال Transport : 

این لایه حد واسط بین انتقال اطلاعات و عملکرد بر روی اطلاعات به شرح زیر است :

 1. تقسیم پیام ها به پک های کوچک .

 2. کنترل پک های از دست رفته و یا دو بار فرستاده شده .

 3. تصحیح خطاهای لایه های قبلی .

لایه5 . لایه هماهنگی Session : 

این لایه وظیفه سازماندهی و سنکرون کردن اطلاعات ما بین اطلاعات انتقالی بین ECU های مختلف را به شرح زیر بر عهده دارد :

 1. ایجاد محدودیت های لازم جهت انتقال اطلاعات یک ECU خاص بر روی شبکه .

 2. سنکرون سازی مجدد هنگام قطع سیم .

لایه 6 . آماده سازی اطلاعات Presentation : 

این لایه شکل نهائی اطلاعات تغییر یافته را تعیین می کند و شامل موارد زیر است :

 1. تبدیل اطلاعات به کد شامل استانداردهای EBCIDIC , ASCI , INTEL , MOTOROLA و …

 2. تعیین میزان ایمنی اطلاعات

 3. شناسائی ECU هایی مه از این اطلاعات باید استفاده کرده و تعیید میزان سطح دسترسی آنها به اطلاعات شبکه .

لایه 7 . لایه کاربرد Application : 

این لایه سرویسهای برنامه های کاربردی را بر عهده دارد :

 1. سازماندهی اطلاعات ساده کاربری .

 2. انتقال فایلهای اطلاعات .

 3. سازماندهی پیامهای صنعتی .


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست