آموزش تعمیرات هیوندا کیا | آموزش تعمیر هیوندا کیا

  • دوره تخصصی آموزش تعمیرات هیوندا کیا با دیاگ تخصصی GDS در پارسیان صنعت خودرو
  • آموزش تخصصی برق هیوندا کیا
  •  آموزش شناخت و تعمیر سنسور های خودرو
  • آموزش نقشه خوانی خودروهای هیوندا کیا
  • آموزش تعمیرات سیم کشی 
  • نقشه سیم کشی کلیدی خودروهای هیوندا و کیا تا سال ۲۰۱۸
  • pinout تمامی یونیت ها
آموزش تعمیرات هیوندا کیا

ثبت نام دوره آموزش تعمیرات هیوندا کیا

دوره های پارسیان صنعت خودرو

فهرست