آموزش تعمیرات هیوندا کیا

آموزش تعمیرات هیوندا کیا | آموزش تعمیر هیوندا کیا

  • دوره تخصصی آموزش تعمیرات هیوندا کیا با دیاگ تخصصی GDS در پارسیان صنعت خودرو
  • آموزش تخصصی برق هیوندا کیا
  •  آموزش شناخت و تعمیر سنسور های خودرو
  • آموزش نقشه خوانی خودروهای هیوندا کیا
  • آموزش تعمیرات سیم کشی 
  • آموزش تعمیرات یونیت های مختلف شامل یونیت Airbag ، یونیت ABS و الباقی یونیت ها

سایت آموزش تعمیرات ایسیو شرکت پارسیان صنعت خودرو

پاسخگوی تلگرام | پارسیان صنعت خودرو